Rekolekcje

Rekolekcje dla małżeństw

Problemy małżeńskie są zwykle wynikiem złej komunikacji i wychłodzenia emocjonalnego

Od 2004 roku jesteśmy zaangażowani w działania ukierunkowane na troskę o rozwój małżeństwa na wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania. Wierzymy głęboko, że małżeństwo może być szczęśliwe już tu, na Ziemi, tylko trzeba trochę nad tym popracować i… współpracować z Bożą Łaską, otrzymaną w sakramencie małżeństwa. Z tego powodu prowadzimy rekolekcje dla rodzin i małżeństw, które odbywają się głównie w czasie wakacji oraz jednodniowe bądź weekendowe spotkania, podejmujące różne tematy związane z przeżywaniem małżeństwa i funkcjonowaniem rodziny.

Służymy też pomocą narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa.

Małżeństwo jest naszą pasją, dlatego lubimy jeździć w nowe miejsca i opowiadać o tym, co Pan nam uczynił. Z chęcią więc przyjmujemy zaproszenia na weekendowe, jednodniowe czy kilkugodzinne spotkania.

Podejmowaliśmy już takie tematy, jak:
1. O potrzebie rozmowy w małżeństwie.
2. O różnicy płci.
3. My – rodzice – teściowie.
4. O potrzebie pojednania i przebaczenia w małżeństwie.
5. O jedności w małżeństwie.
6. Rodzaje konfliktów i ich źródła.
7. Jezus w małżeńskiej sypialni.
8. My – dzieci.

Oto, jak może wyglądać plan jednodniowego spotkania dla małżeństw:
09.00 – zawiązanie wspólnoty
09.30 – konferencja I – „O jedności w różnorodności”
10.30 – warsztaty-małżeńskie rozmowy niedokończone
11.00 – przerwa
11.30 – konferencja II – „ Po co ze sobą rozmawiać ?”
12.30 –  warsztaty- małżeńskie rozmowy niedokończone
13.00 – przerwa obiadowa
14.30 – Eucharystia
16.00 – konferencja III –„Jak uniknąć błędów w komunikacji ?”
17.00 –  warsztaty-małżeńskie rozmowy niedokończone
17.30 – przerwa
18.00 – modlitwa wstawiennicza o jedność małżeńską
19.30 – zakończenie